SLUŽBY    E L E K T R O

Aktualizováno : 20.07.2019 e-mail : sluzby[zavin.]elektro-in.cz
Vítám Vás na stránkách živnosti   Petr Fiala - ELNIKA - Pardubice.

www.elektro-in.cz
|| úvodní || projekty || konstrukce || rozvodnice || rozváděče || termovize || nákupy ||

 ---- menu elektro ----
úvodní stránka

projektování
autorizace
dokumentace
konstrukce
elektroinstalace

v ý r o b a
oprávnění

rozvodnice nn
hotové - vzorové

rozváděče nn
referenční seznam

TERMOVIZE

 ----- jiné aktivity -----
vybrané nákupy
 --------- různé ---------
Semtín výbuch -video
Pardubice - foto
stavba jeřábu - foto

 ----- pro pozvané -----
Jméno / alias:
Heslo:

 Odkazy jinam a pod.
Tomuto odkazu patří čestné 1. místo
Jak psát web www.jakpsatweb.cz nebýt těchto stránek, ty moje bych asi nenapsal

Europalist.eu

aktualizované
zákony viz.
www.zakonycr.cz
některé zdarma

I T I
Institut technické inspekce Praha
www.iti.cz

Zkušebny - Asociace Zkušeben Vysokého Napětí
ZKUŠEBNY www.azvn.cz

Zkušebny -
Sdružení Českých Zkušeben a Laboratoří
ZKUŠEBNY www.sczl.cz

Č O I
Česká Obchodní Inspekce
www.coi.cz

Chcete-li si přečíst
něco z oboru
www.elektrika.cz

výroba

    Tato stránka pojedná o výrobě rozváděčů (rozvodnic) z hlediska legislativy a tím
je asi určena hlavně elektrikářům. Jak to tedy je, když někdo vyrábí, nebo by chtěl vyrábět rozváděče či rozvodnice.

1. Činný elektrikář je osoba s elektrotechnickým vzděláním, který má platné zkoušky
     z vyhlášky č.50/1978 Sb. Ty platí 3 roky, takže se musí každé 3 roky obnovovat.
    Jsou různé instituce, které (za úhradu) pořádají opakovací školení a zkoušky.
2. Tento může získat, po prověření znalostí na ITI (a za úhradu), Oprávnění ITI
    například:  a) k montážím a údržbě el. zařízení dodavatelským způsobem.
                       b) k výrobě rozvaděčů nn dodavatelským způsobem.
3. Na základě Oprávnění ITI může být vystaven Živnostenský list pro příslušnou
    činnost (také za úhradu, jak jinak).


Až sem to asi každý elektrikář už dnes zná ..... (ale dříve jsem potkal i takové, kteří nevěděli nic o ITI )
Bez ohledu na to zda předchozí máte či nemáte, pro výrobu stejně platí.....

4. Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění. Zákon o technických požadavcích na
    výrobky. Kde je mimo jiné .... Posuzování shody §12 odst.(1) - Vláda nařízeními
    stanoví podmínky pro různé skupiny výrobků ("stanovené výrobky").
5. No a pro skupinu, která nás zajímá, platí Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým
    se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
6. Pokud má rozváděč obsahovat elektroniku např. frekvenční měniče pro řízení
    motorů, spadá ještě do skupiny pro kterou platí Nařízení vlády č. 18/2003 Sb.,
    kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektro-
    magnetické kompatibility.
    Poznámka : Od 20.7.2007 je účinné nové Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (elektromagnetická
                            kompatibilita), které ruší staré NV č. 18/2003 Sb.

    Uvedené zákony (5.,6.) určují zkoušky vzorku výrobku a posouzení shody, což
lze zadat (opět za úhradu) do některé zkušebny či laboratoře. Na základě vyhovujícího
posouzení shody, lze na výrobek vydat Prohlášení o shodě.

    S výrobkem musí být dodána dokumentace = Schema zapojení a Protokol o kusové
zkoušce výrobku, který obsahuje též ujištění o vydání Prohlášení o shodě dle Zákona
č. 22/97 Sb. v platném znění.

    Níže uvedené zákony.pdf jsou zařazeny pro orientaci (jako příloha k výkladu)
    - nejsou zpravidla aktualizovány a neplatí pro ně datum aktualizace stránek.

Poznámka :   Aktualizované - zákony v platném znění viz. odkaz vlevo ( SMS = cca 50 Kč )
Kontrolou je pověřena ČOI ...
Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty. ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost . . .

Rozsah činnosti a dozorová odpovědnost ČOI je stanovena zejména těmito zákony :
- zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
- zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (+ přísl. prováděcí předpisy)
- zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (+ přísl. NV)
- zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
- Potřebujete rozvodnici, rozváděč, či potřebujete poradit řešení, nebo se chcete   na něco jen informovat, zeptat, případně zanechat Váš kontakt ?
Můžete jednoduše ihned použít formulář zde :
Odeslání přílohy
S odesláním přílohy
Jméno :
Email :
Text :

Max.velikost přílohy 6,5 MB.


- OPRÁVNĚNÍ K VÝROBĚ rozváděčů nn

Oprávnění ITI pro výrobu - na formát A4 Oprávnění ITI - rozváděče.
ITI = Institut Technické Inspekce - Praha.
Oprávnění k výrobě rozváděčů nn dodavatelským způsobem.
V rozsahu "Vyhrazená elektrická zařízení do 1000V v objektech
třídy A.
Na jeho základě je vystaven Živnostenský list .Vydělejte tím co jste až dosud dělali zadarmo!
Prohlížením reklam / webových stránek na základě emailů, které budete dostávat
po registraci. Nic to nestojí, registrace zdarma. A ještě se dozvíte zajímavé informace.
http://www.ermail.cz


 --------- R E K L A M A --------
Akumulátory, baterie. Elektro-in.cz

AKU-SHOP.CZ
akumulátory baterie nabíječky

Rozvodnice/Rozváděče/ELnika/elektro-in/ELEKTRO služby/Projekty/instalace/ELEKTRO obchod


Tato doména je hostována
na serveru www.station.cz
Několik let jsem spokojen.
Rychlost,  Stabilita,  Ceny.
Mrkněte na www.station.cz

antikvariat-pardubice.cz


Copyright © 2007-2015 Petr Fiala ^   zpět --- nahoru    ^